Gemba Engineering

A Gemba Engineering a japán Monozukuri (dolgokat csinálni) elven alapszik. Ennek illetve nemzetük találékonyságának köszönheti japán azt a gazdasági csodát, amit a II. világháború után sikerült elérniük.A japán cégek teljesítménye és eredményei azóta is inspirálják és gazdagítják a nyugati világ üzemgazdaságtan tudományát, kezdve a logisztika területével (“Just in Time”), a gyártáson át (Kaizen elv és a folyamatfejlesztés kis horderejű fejlesztések által), a szervezeti felépítésig (munkavégzés kis csoportokban egy “primus inter pares” az úgynevezett Hancho vezetésével).

Az a filozófia, amely a gyártás legfontosabb elemére az “Emberre” koncentrál, aki kommunikálni, tanulni, gondolkodni és jobbítani képes, a másik két faktorral az “Anyag”-al és a “Gép”-el ellentétbe, az alapja a Monozukuri filozófiájának.

Egy főjellemzője a modern ipari termelésnek, hogy a gyárakban a “javak” reprodukciójának ígéretét szeretnénk valóra váltani. Ez azonban a munkamegosztáson alapuló környezetben, valamint számos kapcsolódási ponttal és hatalmas adatmennyiséggel rendelkezőfolyamatokban egyre nehézkesebbé válik. Ebből még a gyártás teljes automatizálására tett számos próbálkozás sem nyújtott valódi kiutat.

Ehhez kapcsolódóan lehetővé kell tenni a dolgozók számára, hogy a saját munkájukon elgondolkozhassanak, gondolataikat, tapasztalataikat kicserélhessék és munkakörnyezetüket, valamint a munkavégzést pozitív irányban megváltoztathassák, kialakíthassák.

A termelési folyamatokkal való összhang javítása érdekében az “Ember”-t úgy kell tekinteni, mint akinek a feladata a “Gép” és az “Anyag” fejlesztése, jobbítása, és ebben a munkában az “Ember” legnagyobb segítsége a vizuális management:

Tárhelyek, rend és tisztaság, minimum maximum készletek, andon, kanban, darabszám management, munkavégzési standardok, magas kvalifikáció – ezek az eszközök minden területen azonnal láthatóvá teszik az elvárásoktól való eltéréseket.

A standardoknak úgy kell a dolgozók számára a “tevékenységeket” leírniuk, hogy az elvárt eredménytől való eltérés esetén, el lehessen gondolkodni a hibákon, tanulni belőlük és átbeszélni a további teendőket.

diagrams

A Gemba Engineering Toolbox küldetése és jövőképe

Jövőképünk: Partnereink minden dolgozója újra képes a vizuális management segítségével a gyártási folyamatokat kézben tartani, ahelyett, hogy a gépeknek lennének kiszolgáltatva, és azok uralnák folyamataikat.

Küldetésünk: Azoknak a szakembereknek, akik folyamatfejlesztő projekteket vezetnek, vagy új standardokat hoznak létre, az összes a vizuális management eszköztárába tartozó segédanyagot, nálunk maradéktalanul megtalálhassa.

A küldetésünkből és jövőképünkből kiindulva a Gemba Engineering Toolbox egy teljeskörűszolgáltató Kaizen Teamek számára, azzal a céllal, hogy minden a Workshop-hoz és üzemfejlesztéshez szükséges segédeszközt biztosítson számukra.

A Gemba Engineering keretein belül minden dolgozót arra kell ösztönözni, hogy tudásukat és tapasztalatukat vállalatuk javára hasznosítsák és azt önállóan továbbfejlesszék. A dolgozók termékelőállítási tapasztalatai (amelyek a jövőben mindinkább a vállalatok és vállalkozások magvát fogják alkotni) a Gemba Engineering Toolbox eszközeivel vállnak transzparenssé, és így továbbfejleszthetővé,tökéletesíthetővé, úgy, hogy ez további versenyelőnyt jelent a globális piacokon.

Gemba Engineering Toolbox használatával segítünk a legnagyobb erőforráspazarlást, a dolgozók tudásának haszontalan elpazarlását megelőzni.

teamwork